• Upphovsrättigheter – Denna hemsida innehåller olika typer av upphovsrättsligt och varumärkesskyddat material och information. Det är inte tillåtet att ladda ned, kopiera eller distribuera hela eller delar av hemsidan. Det är dock tillåtet att göra tekniska kopior i syfte att läsa eller hämta material. Det är också tillåtet att göra permanenta kopior för privat och icke-kommersiellt bruk. Det är inte tillåtet att göra en länk, hyperlänk eller ”framed link” till hemsidan utan att Kyrksajten först har godkänt detta.
 1. Nedladdning av filer Nedladdning från hemsidan sker helt på egen risk. Kyrksajten frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan uppkomma till följd av nedladdning av filer, installation, lagring eller användning av programvara eller innehåll från hemsidan och som inte uppkommit till följd av fel begånget av Kyrksajten. Fastän Kyrksajten använder avancerade antivirusprogram i syfte att skydda hemsidan ansvarar Kyrksajten inte för eventuella skador eller driftsstörning som uppstår till följd av virus eller maskar.
 2. Innehåll
  • Innehållet i predikoturer, som till stor del publiceras helt automatiskt och på uppdrag av tredjeman, är inte kontrollerat ur ett rättsligt perspektiv. De representerar inte våra åsikter. Naturligtvis kommer Kyrksajten omedelbart utreda varje tecken på olagligt innehåll eller överträdelser av tredjemans rättigheter och om nödvändigt ta bort platsannons med olagligt innehåll.
  • Kyrksajten är endast ansvarig för innehållet på hemsidan i den utsträckning som gällande lagstiftning kräver. Kyrksajten friskriver sig härmed från allt ansvar avseende korrektheten, fullständigheten, användbarheten, tillförlitligheten och giltigheten av informationen på denna hemsida.
 3. Länkar till andra hemsidor
  • Om Du lämnar vår hemsida genom att följa en extern länk är innehållet på sådan hemsida utanför Kyrksajtens kontroll och inflytande. Kyrksajten kan inte hållas ansvarig för information på sådan hemsida annat än om det kan visas att Kyrksajten haft faktisk vetskap om det olagliga innehållet. Kyrksajten kommer i sådana fall, efter att ha undersökt länken, omedelbart att ta bort länken från hemsidan.
  • Vänligen observera att användarvillkor och integritetspolicyn för sådana externa hemsidor kan skilja sig från användarvillkoren och integritetspolicyn på vår hemsida. Du bör därför läsa igenom användarvillkoren och integritetspolicyn på alla externa hemsidor som du länkar till.
 4. Bilagor, innehåll
  • Vänligen försäkra dig alltid om att eventuella bifogade filer du skickar till oss inte innehåller maskar eller virus.
  • Den information du skickar Kyrksajten måste vara korrekt och får inte bryta mot immaterialrättslig lagstiftning rörande bl.a. upphovsrätt och varumärkesrätt, överträda andra lagar eller tillämpliga bestämmelser, rättigheter för tredjeman i allmänhet, eller god moral (”Olagligt innehåll”). Observera att du härmed förbinder dig att ersätta oss för eventuella kostnader som kan uppstå till följd av din underlåtenhet eller oförmåga att förhindra förekomsten av Olagligt innehåll i den information du förser oss med.
 5. Kyrksajtens rättigheter
  • Kyrksajten garanterar inte att tjänsterna är tillgängliga vid en viss tidpunkt. Kyrksajten kan inte utesluta att störningar, avbrott eller haverier avseende online-tjänsterna förekommer.
  • Servrarna säkerhetskopieras regelbundet. För det fall du överför data till Kyrksajten – oavsett typ – rekommenderar vi att du själv skapar och lagrar säkerhetskopior för dina data.
 6. Övrigt
  • Du samtycker till att använda internet på egen risk. Vi tar inget ansvar för den tid då vår hemsida inte är tillgänglig på grund av tekniska problem eller tillgång till internet.
  • Kyrksajten förbehåller sig rätten att ändra i dessa användarvillkor. Ogiltigheten eller ofullständigheten i någon del av dessa användarvillkor påverkar inte giltigheten i resten av dokumentet.

 

 

Cookies på webbplatsen

Enligt en lag, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur de kan undvikas.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen lagras tillfälligt på din dator under tiden du är inne och surfar på en sida. Denna typ försvinner när du stänger din webbläsare.

Den andra typen av cookie sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

Cookies på kyrksajten.se
På kyrksajten.se används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.
De används för att webbplatsen ska kunna komma ihåg inställningar gjorda av besökaren. Exempel på detta är ”Stor text” för synsvaga besökare, ”Mina favoriter” för en personlig navigering och ”Webbfrågan”.

Den som inte vill använda cookies kan göra inställningar i sin webbläsare för att undvika dessa.

Så här undviker du cookies
Hur du ställer in en spärr för cookies beror på vilken webbläsare du har.

Internet Explorer:
Gå in under Verktyg: Internet-alternativ, fliken Säkerhet och klicka på Anpassad nivå. Där kan du under rubriken ”Tillåt cookies som lagras på din dator” välja Inaktivera.

Netscape:
Gå in under Redigera: Inställningar och klicka sedan på Avancerat. Där kan du under cookies sedan välja säkerhetsnivå.

Opera:
Gå in under Arkiv: Inställningar och klicka på Personlig integritet. Där kan du välja att avaktivera kakor.

Copyright © 2017 Leads To You AB. All rights reserved. Box 934, 195 05 Arlandastad. | Phone: +46 (0)8-591 122 00. | Org. nr: 556682-5443

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account