•  

  Sontax AB

  Professionellt ljud, ljus och bild KYRKLJUDSPECIALISTERNA. Med vår patenterade högtalarteknik löser vi klassiska kyrkljudsproblem. Kyrkljud, hörslingor, trådlöst – allt inom kyrkljud. Vi inte bara installerar ljud-, ljus- och bildsystem av olika slag, vi är smått unika genom att vi även utvecklar egen högtalarteknik. Detta innebär att vi kan erbjuda en Läs mer [...]

 •  

  Thells AB

  Vi utför all slags trädfällning, både enkla träd och mer avancerade fall, fräser även bort dina stubbar med vår stubbfräs. Stor kunskap och mångårig vana. Välkommen till Thells Trädfällning! Vi är ett företag med stor kunskap och mångårig vana vid att jobba i skogen och hantera motorsågar. Vi utför all Läs mer [...]

 •  

  Orientaliska mattateljén AB

  Lagar orientmattor, rölakan, kyrkmattor, gobelänger, textilier. Fransar, långsidor, hål, malskador, konservering, mattvätt. Välkomna Eva Ölwing VI LAGAR MATTOR OCH TEXTILIER Utför alla slags lagningarav orientaliska och kinesiska mattor, kelimer och textiler, även svenska – Märta Måås Fjetterström, ryor, trasmattor, rölakan och allmoge textiler, äldre och antika mattor. Vi lagar även Läs mer [...]

 •  

  Bröderna Siljendahl Måleri AB

  Vi gör det vi kan. Lite bättre. Oavsett om det gäller ny- eller ommålning, fönsterrenovering eller dekorationsmålning. Bred kompetens ger en bred verksamhet. Hos Siljendahls finns erfarna målare för nybyggnationer och renoveringar, men också specialister på dekorationsmålning och restaurering. Med ett stort antal målare kommer även styrkan att organisera och Läs mer [...]

 •  

  Ölands Stenteknik

  Ölands Stenteknik utför allt inom branschen förekommande arbeten. Företaget ligger på Öland och arbetar mest i Ölandssten. Typ av tjänster: Vi hjälper er med murning av fasader i sten och lägger stengångar, stengolv, tillika murar och uteplatser i Ölandssten. Dubbning av gravstenar Kyrkmurar, kyrkomur, kyrkogårdsmur, stenmur, Arbetsområden Kyrkmurar, kyrkomur, golvinläggning Läs mer [...]

 •  

  MJT-Tjänst

  MJT Tjänst Glasmästeri · Målare · Fönsterservice och -reparationerAnsluten till Auktoriserat fönsterunderhåll Arbetsområden MJT Tjänst Glasmästeri · Målare · Fönsterservice och -reparationer

 •  

  Champs of Logging AB

  Motorsågsutbildning – motorsågskurs Vi är ledande i Norden att erbjuda alla användargrupper motorsågsutbildningar för motorsåg. Vi är certifierade i motorsågskörkortets alla nivåer ABCDEFS men kan även erbjuda specialanpassade motorsågskurser där kunden har speciella förutsättningar. Vårt program och sätt att utbilda har till stora delar legat till grund för motorsågskörkortet. Även Läs mer [...]

 •  

  Smålands Måleri AB

  Vi utför alla slags målningar ut- och invändigt i alla kyrkans fastigheter. Mobil: 0706-985054 Arbetsområden kulturmålningar kyrkmålerier kulturmålerier måleriarbeten

 • Benzon Kemi AB

  Vi har 50 års erfarenhet av alla slags golvbehandlingar. Speciellt utvecklade produkter för golv i kyrkor. Vår specialité är stengolv av alla typer. Mobiltfn: 0708-39 31 07

 •  

  Nya STS

  Välkommen till Nya STS! Golvslipare med över 25 års erfarenhet av specialbehandling av alla typer av golv både i privata och offentliga utrymmen. För bästa möjliga resultat använder jag bara marknadens bästa produkter och erbjuder även kompletta underhållsprogram. Jag tar uppdrag i hela landet. Här nedan ser Ni några av Läs mer [...]

 •  

  Sweco Architects AB

  Anders Öreberg, Malmö anders.oreberg@sweco.se Sara Lindeberg, Malmö sara.lindeberg@sweco.se Box 286, 201 22 Malmö, 040-16 70 00 Anders Stjernberg, Stockholm anders.stjernberg@sweco.se Box 34044, 100 26 Stockholm, 08-695 60 00 Elin Bäckersten, Göteborg elin.backersten@sweco.se Box 5397, 402 28 Göteborg, 031-62 75 00 Sweco Architects AB har ett antal specialistkompetenser med inriktning mot Läs mer [...]

 •  

  Artifon AB

  Artifon är konsulter inom akustik och AV-teknik. Vi kan kyrkor. På referenslistan finns allt från Skara, Visby, Lunds och Växjö domkyrka till små kyrkor och församlingshem. Sökord: Akustik, Akustikingenjörer, Akustikkonsult, Akustisk design, Byggakustik, AV-teknik, inspicientsystem, rumsakustiken, Elektroakustik, ljudabsorbenter, kyrka, kyrkor, kulturbyggnader. Arbetsområden Akustik, Akustikingenjörer, Akustikkonsult, Akustisk design, Byggakustik, AV-teknik, inspicientsystem, Läs mer [...]

 •  

  Acanthus arkitektur & kulturvård AB

  Jenny Torle, antikvarie Mobil: 0708 – 14 50 18 jenny.torle@acanthusab.seMaria Olovsson, antikvarie Mobil: 0708 – 14 50 19 maria.olovsson@acanthusab.se Acanthus arkitektur & kulturvård är en arkitektfirma med antikvarisk expertis. Vi utför allt från rådgivning och åtgärdsprogram, färgsättnings- och inredningsförslag till ansökan om tillstånd och bidrag samt medverkar vid projektering och Läs mer [...]

 •  

  AKUSTIKON, Norconsult AB

  Stockholms kontor: Hornsbruksgatan 19, 117 34 STOCKHOLM, 08-462 64 35 Akustikon är ett specialistteam inom rumsakustik och AV-teknik. Akustik och AV-teknik i kyrkor utgör en stor del av våra uppdrag. En specialitet är orgelakustik. Konsulter med spetskompetens Akustikon AB startade 1984, som ett konsultföretag inom akustik, vibrationer och AV-teknik Sedan Läs mer [...]

 •  

  AB Vasa Byggnadsreparation

  Företagets mångåriga målsättning som vi också vill fullfölja med all vår kraft: -Kvalitet -Förtroende -Pålitlighet -FlexibilitetVi strävar till: -Ärlighet och rätta principer -God kundbetjäning och nöjda kunder -Att förbättra personalens kunskaper och yrkesskicklighet -Goda relationer på alla nivåer -Att alltid göra vårt bästa…ty det man sår får man skörda Arbetsområden Läs mer [...]

 •  

  Lidköpings Fastighet & Företagstjänst AB

  Vi tar hand om allt ifrån snöröjning, gräsklippning, skräphantering till skötsel av träd, buskar och planteringar. Vi ser även över och underhåller säkerheten, brandskydd och underhåll av lekplatser. Sökord: Trädgårdsskötsel Vaktmästare LFF Häckklippning Fastighetstjänst Gräsklippning Fastighetsjour Markskötsel Företagstjänst Fastighetsförvaltning Städning Brandskydd Lokalvård Snöröjning Fasadtvätt Fasadrengöring LFF AB kyrka kyrkor offentliga Läs mer [...]

 • Ateljé Penseldraget – Glada kossan

  Välkomna till Glada kossans webbgalleri! Här hittar ni alster av konstnären Elisabeth Ingvarsson. Presenter. Böcker, vykort, almanackor, texttavlor, födelsedagsalmanacka. m.m. Sökord: Konstnären Elisabeth Ingvarsson, Presenter, Böcker, vykort, almanackor, texttavlor, födelsedagsalmanacka, Kossornas räknebok, Svenska på KO-miska, Kossornas ABC, julkort. Mobiltfn: 0704-85 29 66 Arbetsområden konstnären Elisabeth Ingvarsson. Presenter.Böcker, vykort, almanackor, texttavlor, Läs mer [...]

 • El-Fast Göteborg AB

  Oavsett om du behöver ett mindre arbete eller en helhetslösning, så har vi svaret! Vi har även ett gott samarbete med såväl snickare, rörmokare, plattsättare, inredare och ljusdesigner! På El-Fast Göteborg AB har vi en positiv syn på livet och de utmaningar vi ställs inför. Det mesta går att lösa Läs mer [...]

 •  

  Alljudteknik.se – MSW Elektronik & Teknik AB

  En samarbetsportal för teknikföretag. Ljud * Ljus * Bild * Akustik * Piano * Styrteknik * LjudmöblerMårten Westman 070-536 19 98 Fredrik Thorstensson 070-553 95 99 Sökord: MSW Elektronik & Teknik AB, AT Ljud & Pianoservice, Ljud, ljus, bild, pianostämning, styrteknik, ljudmöbler, Multiroom, Hörselhjälp, Mätning, Uthyrning, Event, Grundkurs ljud, akustik, Läs mer [...]

 •  

  ByggKonsulterna i Småland AB

  Kontakt Eiberth R Flogér: 070-694 39 87 Arbetsområden Byggkonsult energieffektivisering, projektering, energideklarering, rådgivning kring energi arkitekt besiktning skadeutredning skyddsrumskontroll,

 •  

  Kalmar läns museum

  Kulturhistorisk konservering: 0480 – 45 13 51 Textilkonservering: 0480 – 45 13 61Konservering och restaurering av kyrkliga föremål. Inventeringar och åtgärdsförslag. Underlag till vård- och underhållsplaner. Allmän kulturhistorisk konservering. Textilkonservering. kyrkliga textilier, Sanering av föremål angripna av mögel eller skadedjur. Rådgivning, kurser, hjälp med förvaringslösningar. Föreläsningar och workshops om föremålsvård, Läs mer [...]

 •  

  ARBOREA TRÄDVÅRD

  Välkomna till Arborea trädvård! Vi utför allt inom trädvård. Vi är fullt kvalificerade och utbildade klättrande arborister med 10 års erfarenhet i branschen. Vi jobbar professionellt på en hög nivå med stor kunskap om trädets bästa. Vi hjälper er med en bred skala med diverse trädarbeten, alltifrån enstaka träd i Läs mer [...]

 •  

  WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB

  Trevligt arkitekt- & antikvariekontor med stor erfarenhet av uppdrag för kyrkan. Vi skapar långsiktiga & tilltalande arkitektoniska lösningar och varsamma vårdåtgärder över hela Sverige. Sökord: Skiss ritningar projektering kyrkoantikvarisk ersättning kyrka kapell kyrkobyggnader kyrkogård minneslund ruin konservering restaurering konservering fönster kalkmåleri byggnadsvård ombyggnad tillbyggnad puts kalk mur murverk skiffer plåttak Läs mer [...]

 •  

  L-A Måleri AB

  Vi har varit verksamma i 25 år. Med målsättning från start att renovera och bevara äldre byggnationer som är av kulturhistorisk art, vilket nu också blivit vårt speciallistområde. Vi utför självklart alla typer av målningsuppdrag och har ett bra samarbete med övriga närliggande yrkesgrupper. Där vi kan erbjuda en helhetslösning Läs mer [...]

 •  

  STB Svenska Takbeläggningar AB

  Vi utför om- & ny läggningar samt renoveringar av tak med betongpannor och tegelpannor. Utför även om- & ny läggningar samt renoveringar av papptak, shingeltak samt sedumtak – grönatak. Fri Besiktning vid begäran av offert.Ex. på några kyrkreferenser vi har: Hillsong Church 2015 Cederströms Slinga 3, Rosersberg Örby Metodistkyrka 2013 Läs mer [...]

 •  

  Megael i Stockholm AB

  Megael är ett installations företag med expertkunskaper inom belysning inredningsel! Vi har lösningar på alla problem och klarar av allt från lättare belysningsinstallationer till de svåraste installationerna som kan kombineras med avancerad inredning. Vi bygger om era befintliga armaturer till LED drift tex Fota Morgan. Vi har även flera kyrkor Läs mer [...]

 • VVS-Råd AB

  Professionell rådgivning och ingenjörstjänster inom produktområden projektering, mätningar, besiktningar och dokumentation med VVS och inomhusklimat som huvudsaklig inriktning. VVS-Råd har funnits på marknaden i över 50 år och under den verksamhetsperioden har vi skaffat ett brett kundunderlag vilket vi känner ett stort ansvar för att förvalta på ett sådant sätt Läs mer [...]

 •  

  Fredriksson Arkitektkontor AB

  Arkitekter och byggnadsantikvarier utför restaureringsförslag, vård- och underhållsplaner och annat arkitektarbete i historiska byggnader och miljöer. Inriktning Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla. Vi eftersträvar långsiktig kvalité i form och material, en arkitektur för Läs mer [...]

 •  

  BR Ljud & Ljus

  BR LJUD & LJUS är en av sydöstra Sveriges ledande leverantörer av professionell utrustning & personal inom ljud – ljus och AV-teknik. Konserter, festivaler, shower, mässor, musicaler … Inget projekt är för stort eller för litet för oss! Allt från stora ljud & ljus anläggningar till små talanläggningar och karaoke Läs mer [...]

 •  

  Hoffes Fönsterputs & Städ AB

  Verksamhet Vi är verksamma inom all sorts fönsterputs och städ och erbjuder våra tjänster både till företag och privatpersoner. Vi på Hoffes Fönsterputs & Städ har många nöjda företagskunder. Vi hjälper till med det mesta. På företaget har vi liftkort samt behörighet att bygga ställning upp till 9 meter. Vi Läs mer [...]

 •  

  Svenska Tak AB

  Vår affärsfilosofi Att alla våra kontakter med kunder och samhälle ska vi uppfattas som tillgängliga, pålitliga och att ett samarbete med oss är både tryggt och roligt.Vår kundfilosofi Vi är medvetna om att kunderna betalar våra löner och att vi finns till för dem – inte tvärt om. Vi är Läs mer [...]

 •  

  SOFAB – Sanering & Färg AB

  Vi utför alla former av fasadtvätt, taktvätt, klottersanering och målning av fasader och tak. Även försäljning i färgbutik och uthyrning av skyliftar med extra hög räckvidd.Vi på Sofab skräddarsyr gärna saneringar/tvätt efter just era behov. Vi har stor erfarenhet av sanerings & tvättuppdrag som ligger långt utanför ramen av vad Läs mer [...]

 • T. Ljungdahl Byggnadsvård AB

  RESTAURERING OCH UNDERHÅLL AV KYRKOR OCH KULTURBYGGNADER. Spåntak, tjärning, målning, förgyllning, fönster, fasader, takmålning, snickerier, m.m. Sökord: Specialist bygg, Byggmästare, Kulturbyggnationer, Byggantikvarier, Spåntak, byggnadsvård, fasader, puts, kalkning, takspån, tjärning, takmålning, takrenovering, putsrenovering, fasadrenovering, fasadputs, kyrka, kyrkor, kulturbyggnader. Arbetsområden Specialist bygg, Byggmästare, Kulturbyggnationer, Byggantikvarier, Spåntak, fasader, puts kalkning takspån tjärning takmålningtakrenovering, Läs mer [...]

 •  

  Musikcentralen Växjö

  Välkommen till Småland fräschaste och största musikaffär! Vi är en fullsortimentsbutik i 2 plan som jobbar aktivt med de stora varumärkena. Vi erbjuder även uthyrning av instrument, ljud- och ljusutrustning samt service av alla typer av instrument. Musikcentralen i Växjö har funnits sedan 1956. Vi har en bred kunskap inom Läs mer [...]

 •  

  Bellalite AB

  Säljkontor och showrooms VÄXJÖ Mörners väg 122 STOCKHOLM Värmdövägen 740 GÖTEBORG Victor Hasselblads gata 9VXL 010-47 00 200 E-POST support@bellalite.se, forsaljning@bellalite.se HEMSIDA www.bellalite.se NÄR ERFARENHET RÄKNAS På Bellalite brinner vi för belysning i alla dess former. Vi är erfarna och kreativa ljushuvuden med en kärlek för ljusets möjligheter att gestalta, Läs mer [...]

 • Berg & Brykt Entreprenad AB

  Etabl.1966, stor erfarenhet av kalkputs och renovering av kyrkor och kulturbyggnader. Utför även övriga murnings och putsarbeten. Berg och Brykt har bedrivit byggverksamhet sedan 1966. Hela mellansverige är vårt arbetsområde och vi strävar ständigt efter att vara ledande inom respektive område och går regelbundet utbildning inom alla verksamhetsområden. Vi samverkar Läs mer [...]

 •  

  Takskifferspecialisten AB

  Vi är ett företag som är specialiserade inom takskiffer. Detta innefattar nyläggning, omläggning och reparation av skiffertak samt montering av snörasskydd och takbryggor.Företaget har funnits sedan 1987 och våra takläggare har många års erfarenhet i branschen. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige samt även Danmark och Norge. Vi är Läs mer [...]

 •  

  Marmor & Granit AB

  Inredning, golv, trappor, kök, badrum, trädgårdssten, gravvårdar, fasader, stenmontering & restaurering. Vi har allt! Se mer på hemsidan Marmor & Granit AB tillverkar, säljer, monterar naturstenprodukter som köksbänksskivor, badrumsbänkar, fönsterbänkar, inredningar, marksten, trädgårdssten, stenmurar, stengolv, stenfasader, trappor, bord, spisplaner m.m. av granit, diabas, marmor, kalksten, travertin, skiffer. Vi utför även Läs mer [...]

 •  

  Bobbys tapetserarverkstad

  Mobil: 0704-25 40 19 Bobbys Tapetserarverkstad finns i Vaggeryd och Göteborg. Arbetar med omklädsel av soffor, fåtölj, stolar, kontorsmöbler, Restaurering, renovering och inredning. Omklädsel av lamino. Arbetsområden Arbetar med omklädsel av soffor, fåtölj, stolar, kontorsmöbler, Restaurering, renovering och inredning. Omklädsel av lamino.

 •  

  Folkes Bygg & Byggnadsvård AB

  Vi har dokumenterat stor erfarenhet av restaurering av känsliga kulturbyggnader inte minst kyrkor. Vi har även en butik och Webbshop med stort sortiment av kulturbyggmaterial. Med många års erfarenhet kan vi ta oss an de flesta typer av byggprojekt. Allt från fönsterrenovering och färgkonsultation till restaurering av slott, kyrkor och Läs mer [...]

 •  

  Bollerups Mini-Maskin AB

  Klas Andersson 0708-330442 Kulturarbete – stenmur, naturstensmur, kullersten, plattläggning, är lite av vår specialité. Renovering av gamla stenmurar och stenarbeten vid kyrkor och slott. Vi utför alla typer av kulturarbete. Arbetena varierar och kan vara alltifrån en enkel mur till stenmurar, naturstensmurar och handlagda gärdsgårdar. Stenläggning av alla slag från Läs mer [...]

 •  

  Gert Johanssons Plåtslageri AB

  Erfarenhet från närmare hundra kyrkorenoveringar. Vi har stor och bred kunskap om kyrktak och torns speciella förutsättningar, problem och krav. Vi utför även alla förekommande plåtslageriarbeten på villor, hyreshus, industrifastigheter och offentliga byggnader. Översyn, underhåll, besiktningar, specialarbeten och kostnadsberäkningar för bidragsansökan. Underhållsbesiktningar. Rensning av takytor, rännor och rör på servicekontrakt Läs mer [...]

 •  

  Alexandras Träd- och Trädgårdsvård

  Arborist, projektering, rådgivning, trädvård, trädbesiktning, trädvårdsplaner, trädfällning, trädbeskärning, trädklättring, sektionsfällning, stubbfräsning och anläggning.Välkomna till Alexandras Träd- och Trädgårdsvård. Arborist Alexandra, vi tar hand om helheten i Er gröna miljö! Sökord: Arborister, trädfällning, trädvårdsplaner, trädklättring, trädbeskärning, svåra träd, sektionsfällning, plantering, naturvård, avverkning, kontrollerad trädfällning, stubbfräsning, slyröjning, besiktning, konsultering, anläggning, kyrka, kyrkor, Läs mer [...]

 •  

  AllMusik Skara Ljud & Ljus AB

  Ljud, ljus och scen – vi har all utrustning ni behöver för ert arrangemang. Vid önskemål hjälper vi er med hela evenemanget och tar bland annat fram artist och fixar catering åt er. Vi åtar oss i första hand jobb i västra Sverige, men vi har inga begränsningar.Scenutrustning och mobila Läs mer [...]

 • Plåtslagarna i Borås AB

  Vi utför det mesta inom plåtslageri, såsom fönsterbleck, stuprör, inklädning skorsten, skorstensbågar, venthuvar, hängrännor, taktäckningar. Även en del rostfria arbeten som tex, bandtäckningar. Plåtslagerna i Borås har funnits sedan 1978 och kan därför stoltsera med vår erfarenhet och rutin i våra arbeten. Hos oss är du trygg. I dagsläget är Läs mer [...]

 •  

  Hako Ground & Garden AB

  Hako Ground & Garden AB har idag ett brett sortiment med över 300 olika maskiner för skötsel av inomhus- och utomhusytor. Vi jobbar rikstäckande.Sökord: Gräsklippare, snöslungor, redskapsbärare, kompakttraktorer, gatusopmaskiner, städmaskiner, robotgräsklippare, åkgräsklippare, lövblås, lövsug, vagnar, uppsamlare, snöslungor, Toro, Hako. Arbetsområden Gräsklippare, snöslungor, redskapsbärare, kompakttraktorer, gatusopmaskiner, städmaskiner, robotgräsklippare, åkgräsklippare, lövblås, lövsug, Läs mer [...]

 •  

  EVP i Helsingborg AB

  Rådgivande ingenjörer inom VVS-teknik, utredning, konstruktion, kontroll och besiktning. Projektledning. CE märkning. Energibesparande åtgärder. Referenser inom kyrkor och kulturbyggnader. Projektering av rörinstallationer Projektering av luftbehandlingsinstallationer Projektering av komfortkyla Framtagning av energibesparingar Installationssamordning Kalkyler Sökord: Energi & VVS-Planering i Helsingborg AB Installationssamordning, Besiktningar, kontroller, projektering, utredningar, värme, ventilation, sanitet, kyla, Rör, Läs mer [...]

Copyright © 2017 Leads To You AB. All rights reserved. Box 934, 195 05 Arlandastad. | Phone: +46 (0)8-591 122 00. | Org. nr: 556682-5443

Logga in

eller    

Forgot your details?

Create Account